Naar school in Hamme

Hamme volgt, net als alle andere steden en gemeenten, de spelregels van de Vlaamse Overheid.

De spelregels worden opgelegd door de Vlaamse Overheid.

Hamme, de Hamse scholen en het Lokaal OverlegPlatform kiezen voor een centrale elektronische aanmeldingsprocedure.

Ze doen dat om wachtrijen en kampeertoestanden aan scholen met beperkte plaats te voorkomen en de beschikbare plaatsen op een eerlijke, eenduidige en transparante manier toe te wijzen met het oog op het realiseren van gelijke onderwijskansen.