sobanner tall

Inschrijven voor het schooljaar 2019-2020


Inschrijvingsperiode voor het eerste leerjaar van het gewoon secundair onderwijs 1A en 1B 


Voorrangsperiode van 11 maart 2019 tot en met 22 maart 2019 voor:

  • broers en zussen, ook stiefbroers en stiefzussen en halfbroers en halfzussen van leerlingen die al op de school van keuze zitten.
  • kinderen van personeelsleden van de school

Voorrangsperiode van 25 maart 2019 tot en met 5 april 2019 voor:

  • indicator- en niet-indicatorleerlingen*

Vrije inschrijvingsperiode vanaf 23 april 2019

 

Inschrijven vanaf 2de jaar van eerste graad

vanaf 23 april 2019

 * indicatorleerlingen zijn

  • kinderen uit gezinnen die vorig schooljaar recht hadden op een school- of studietoelage
  • kinderen van wie de moeder geen diploma hoger secundair onderwijs heeft of geen getuigschrift van het zesde jaar secundair onderwijs

* niet-indicatorleerlingen zijn

  • alle andere kinderen