hammezele

Aanmelden gebeurt met een elektronisch formulier dat je invult op een computer of tablet

Vanaf maandag 2 maart 2020 t.e.m. dinsdag 31 maart 2020 komt de website om aan te melden online.

Er worden een aantal gegevens gevraagd zoals de naam van je kind, het rijksregisternummer, het domicilieadres van je kind, ...

Neem rustig de tijd om alle gevraagde gegevens in te vullen.

Vul deze gegevens naar waarheid in.

Geef je bewust foute informatie dan wordt je aanmelding ongeldig.

Vervolgens kan je een keuze maken uit alle scholen voor gewoon kleuter- en basisonderwijs op het grondgebied Hamme.

Kies voor verschillende scholen in volgorde van jouw voorkeur.

Op sommige scholen is de vraag naar vrije plaatsen groter dan het aanbod.

Bij een tekort aan plaatsen gaat de voorrang :

  • eerst naar broers en zussen en kinderen van personeel,
  • dan naar de kinderen die het dichtst bij de school wonen of wiens ouders het dichtst bij de school werken.

TIP : surf naar de website van de scholen of ga eens langs in de school of scholen van jouw voorkeur voordat je een keuze maakt.

Alle scholen zetten hun deuren open ter gelegenheid van de infobeurs op zaterdag van 9 tot 13 uur.
Iedereen welkom!