slide1

Vrije plaatsen schooljaar 2017-2018 in de scholen van Hamme

Gemeentelijk Onderwijs °2015 °2014 °2013 °2012 leerjaar 1 leerjaar 2 leerjaar 3 leerjaar 4 leerjaar 5 leerjaar 6
Gemeentelijke kleuterschool Ondersteboven - Kaaiplein ja ja ja ja x x x x x x
Gemeentelijke kleuterschool Ondersteboven - Boteraard ja ja ja ja x x x x x x
Gemeentelijke basisschool De Dobbelsteen - Moerzeke nee nee ja ja ja ja ja ja ja ja
GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap °2015 °2014 °2013 °2012 leerjaar 1 leerjaar 2 leerjaar 3 leerjaar 4 leerjaar 5 leerjaar 6
GO! Sportbasisschool  ja ja ja ja nee ja ja nee nee ja
GO! Unescoschool Sterrenbos  ja ja ja nee ja ja ja ja nee nee
GO! Leefschool 't Veertje  nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee
Vrij gesubsidieerd katholiek onderwijs °2015 °2014 °2013 °2012 leerjaar 1 leerjaar 2 leerjaar 3 leerjaar 4 leerjaar 5 leerjaar 6
KOHa Heilige Familie nee ja ja ja ja ja ja ja ja ja
KOHa Sint-Pieter ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
KOHa Zouaaf - Evangeliestraat nee  nee ja nee ja ja ja ja nee ja
KOHa Zouaaf - Toekomststraat nee ja nee nee ja  nee nee nee nee nee
KoHa De 5-Sprong - Killestraat ja ja ja ja ja nee ja ja ja nee
KoHa De 5-Sprong - Ganzenberg ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
KOHa Sint-Anna nee ja ja ja ja ja ja ja ja ja
KOHa Sint-Anna - Groene Boomgaard ja ja ja ja x x x x x x
KOHa Zogge ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja